Alimenty bez rozwodu, czy to możliwe?

Alimenty bez rozwodu, czy to możliwe?

Zabezpieczenie finansowe dziecka to jeden z najważniejszych problemów wszystkich rodziców. Problem może się okazać jeszcze większy, gdy dochodzi do rozwodu lub separacji. Okazuje się, że nawet wtedy, gdy rozwód nie następuje, to również można wystąpić o alimenty. Chodzi np. o domowy budżet.

Co należy rozumieć przez obowiązki małżonka?

Niestety okazuje się, że w praktyce bardzo duża ilość osób, które wchodzą związek małżeński, nie jest świadoma tego, że ma pewne prawa, ale także obowiązki. Szczególnie to jest istotne, jeżeli na świat przychodzi dziecko. W takich okolicznościach trzeba przecież zapewnić małoletniemu odpowiednie wychowanie. To wiąże się, jak wiadomo z wydatkami. Same obowiązki małżeńskie będą przewidywały zgodnie z polskim prawem wzajemną pomoc, wspólne pożycie, wierność, a także współdziałanie dla dobra rodziny. Ważne jest, więc utrzymywanie więzi uczuciowej, a także prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego i wzajemna pomoc. Dotyczy to wychowywania dzieci, a także pomocy materialnej. Istotne jest też wsparcie w trudnych sytuacjach takich jak na przykład choroba. Warto zauważyć, że sąd na przykład w sytuacji, gdy jeden z małżonków poważnie zachorował, może nie dopuścić do separacji, jeśli miałoby to pozbawić osobę chorą realnej pomocy i byłoby dla niej jawną krzywdą. Jest to po prostu sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. To samo współdziałanie na rzecz rodziny to wszystkie te czynności adekwatne do naszych sił i możliwości zarobkowych, a także majątkowych, które mają zapewnić tej rodzinie zaspokajanie potrzeb.

W jakiej sytuacji można wystąpić o alimenty bez rozwodu?

Okazuje się też, że zgodnie z polskim prawem małżonek ma prawo wystąpienia o alimenty w sytuacji, gdy drugi małżonek nie zaspokaja potrzeb rodziny. Jeśli chodzi o konkretne sytuacje, w których możemy się starać o zastosowanie takich przepisów, to na przykład brak zainteresowania prowadzeniem domu lub nieuczestniczenie w wychowaniu dzieci. Dodatkowo może to być brak wsparcia finansowego budżetu domowego. Oczywiście, aby zweryfikować takie sytuacje, trzeba się zwrócić do jakiejś dobrej kancelarii. Wówczas okoliczności oceni dobry adwokat Kraków, czy też inne duże i małe miasta mają mnóstwo takich punktów konsultacyjnych. Poza tym z prawnikiem zawsze też można obecnie skontaktować się online i skorzystać z usługi na odległość. Okazuje się też, że dla sądów nie zawsze niedokładanie się do domowego budżetu może być powodem do przyznania alimentów. Może być tak w sytuacji, gdy na przykład jedno z rodziców pracuje, a drugie będzie zajmować się domem i wychowywać dzieci. Wówczas ocena jest jednoznaczna i mówi o tym, że obydwie osoby w różny sposób zaspokajają rodzinne potrzeby. Prawo, bowiem mówi bardzo wyraźnie o tym, że realizacja obowiązku współdziałania, którego celem jest dobro rodziny, jest zawsze adekwatna do swoich zdolności, a także siły i naturalnie możliwości finansowych. Tak więc ocena ma być zawsze obiektywna.

Kwestie formalne w przypadku starania się o alimenty

Jeżeli jednak jesteśmy już pewni, że nasza sytuacja z dużym prawdopodobieństwem uprawnia nas do otrzymania alimentów, to wówczas musimy pamiętać wszystkich kwestiach formalnych, które powinny być spełnione. Najpierw, więc należy przygotować pozew, w którym zwracamy się o wypłatę świadczenia. Składanego do Sądu Rejonowego odpowiednio dla miejsca naszego zamieszkania. Pozew taki jest zwolniony z opłaty sądowej. Umieszczamy wówczas w takim dokumencie nasze żądanie, a więc wypłatę świadczenia oraz wszelkie okoliczności, które będą popierały nasze stanowisko. Poza tym strona, która stara się o takie roszczenia, może także wnioskować o przesłuchanie świadków. Wtedy bardzo dobrze jest też dołączyć do pozwu odpowiedni materiał dowodowy. To powinny być zaświadczenia o zarobkach, a także faktury i paragony. To może się okazać niezwykle pomocne, gdy staramy się o wydanie orzeczenia w takiej sprawie. Poza tym dobrze jest też przygotować dwie kopie takich dokumentów na nieprzewidziane sytuacje.