Koniec roku a podatek – o czym należy pamiętać?

Koniec roku a podatek – o czym należy pamiętać?

Osoby, które mieszkają i pracują poza granicami naszego kraju, muszą dowiedzieć się, w jaki sposób rozliczany jest podatek, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do odpowiednich organów i jakie obowiązują terminy. Zwrot podatku z Norwegii nie odbiega znacznie od rozliczeń z urzędem w Polsce. Co należy wiedzieć?

Jak rozliczyć podatek z Norwegii?

Zwrot podatku z Norwegii odbywa się dopiero po dokładnym rozliczeniu z norweskim urzędem skarbowym. Aby dokonać właściwego rozliczenia, należy przede wszystkim zapoznać się z przysługującymi ulgami, chociażby na podróże do Polski. Odliczeniu podlegają także odsetki naliczone do kredytu zaciągniętego w rodzinnym kraju oraz koszty związane z przedszkolem.

Zwrot podatku z Norwegii nie dotyczy osób, które w ciągu roku używały karty podatkowej 25%. Oznacza to, że wymienione osoby nie muszą martwić się dopłatą, ale jednocześnie nie przysługuje im zwrot. Z kolei wszyscy, którzy zamiast korzystać z karty podatkowej 25%, wybrali kartę zgodną z ich dochodami albo zdecydowali się na opodatkowane świadczenia z NAV, mogą wykonać dokładne rozliczenie podatkowe.

Jakie rozliczenia podatkowe funkcjonują w Norwegii?

Osoba, która ma przyznany status pendler (rodzina mieszka na terenie kraju albo zakupiony lokal w Polsce i praca w Norwegii) ma możliwość rozliczenia się na podstawie specjalnych kryteriów, które są nie tylko korzystne, ale jednocześnie obliczenie właściwej kwoty nie powinno przysporzyć większych trudności.

Rodzice, których dziecko nie ukończyło jeszcze 12 lat, uczęszcza do przedszkola albo na zajęcia dodatkowe, mogą uzyskać odpis rodzicielski. Odpisane mogą zostać również odsetki kredytu.

W przypadku marynarzy, którzy na morzu spędzili co najmniej 130 dni w roku, mogą starać się o odpis w kwocie nieprzekraczającej 80 000 NOK. Ważne jest spełnienie również pozostałych kryteriów umożliwiających uzyskanie środków.

Kryptowaluty również muszą zostać wzięte pod uwagę w rozliczeniu (chodzi zarówno o kupno, jak i sprzedaż). Zwrot podatku z Norwegii można połączyć z dodatkowymi odpisami z tego tytułu.

Koszty związane z podróżami do rodziny mieszkającej w Polsce mogą zostać odliczone od zapłaconego podatku. Aby odzyskać pieniądze, konieczne jest przedstawienie biletów lotniczych, na których widnieje imię i nazwisko, a także miejsce i data podróży.

W przepisach znalazł się również zapis umożliwiający odliczenie kosztów poniesionych na wyżywienie, zakwaterowanie, dojazdy do pracy oraz odsetki od kredytu hipotecznego.