Niebezpieczny CO2

Niebezpieczny CO2

Z dwutlenkiem węgla spotykamy się na co dzień. Z każdym ruchem piersi, wydychając go z naszych płuc, odprowadzamy ten gaz do atmosfery Jednak największym dostarczycielem CO2 do powietrza są urządzenia wytwarzające spaliny, takie jak choćby samochody lub urządzenia grzewcze. Nagromadzony w otwartych przestrzeniach, stanowi zagrożenie dla zdrowia i samopoczucia, ale w dużym stężeniu przy braku wentylacji w pomieszczeniu może okazać się zabójczy.

Pomiar ilości dwutlenku węgla w atmosferze to podstawa monitorowania zagrożeń, które dokonują się w dłuższym okresie czasu. Wielkim zagrożeniem dla człowieka jest smog lub po prostu zanieczyszczenia powietrza. Jednak bywają szczególne sytuacje, w których zagrożenie zatruciem CO2 jest dużo większe. Udając się do miejsc, w których staje się ono całkiem realne, powinniśmy zaopatrzyć się detektor CO2.

Detektor CO2 – urządzenie ratujące życie w sytuacji zagrożenia

To niewielkie przenośne urządzenie może uratować życie. Powszechnie używa się go w górnictwie podczas eksploracji korytarzy węglowych, gdzie występuje nagromadzenie tego bezwonnego gazu w zamkniętych miejscach. Mimo wentylacji, która jest podstawą w pracy każdej kopalni, może dochodzić do nieszczęśliwych wypadków. Detektor CO2 w standardowym wyposażeniu posiadają także ratownicy, którzy idą na pomoc podczas wypadków w kopalni.

Nie tylko kopalnie – dwutlenek węgla gromadzi się przy niesprawnej wentylacji

Detektor CO2 znajduje zastosowanie także w wielu innych miejscach. W różnych gałęziach przemysłu hale produkcyjne muszą posiadać okresowo sprawdzany, sprawny system wentylacji. Jednak nawet w kontrolowanym układzie może zdarzyć się zator – wówczas na hali produkcyjnej znacząco zwiększa się stężenie dwutlenku węgla. Jeśli przy okazji używa się na niej urządzenia, które nawet w nieznacznym stopniu emitują spaliny, przy niesprawnej wentylacji wzrasta zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Na wyposażeniu tego miejsca zgodnie z przepisami BHP powinny znaleźć się odpowiednie czujniki. Przenośny detektor CO2 w rękach osoby odpowiedzialnej za produkcję jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.