Strefa gazowo – niebezpieczna. Jak zapewniane jest bezpieczeństwo pracownikom?

Strefa gazowo – niebezpieczna. Jak zapewniane jest bezpieczeństwo pracownikom?

Edukacja ma ogromny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa na stanowisku pracy w strefie gazowo- niebezpiecznej. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, potrzebne są profesjonalne szkolenia oraz wyposażenie pracownika w detektor wielogazowy, który mierzy poziom gazów i alarmuje o niebezpieczeństwie.

Szkolenia i jeszcze raz szkolenia.

Osoby pracujące na stanowisku zagrożonym wybuchem powinny mieć pełną świadomość, w jakiej strefie zagrożenia pracują. Każdy pracodawca ma obowiązek przedstawić przynajmniej raz w roku ocenę ryzyka, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach oraz zastosowaniem środków ochrony. Sporządzona ocena ryzyka powinna zawierać informacje na temat prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery gazowej oraz długości jej trwania, prawdopodobieństwa występowania oraz inicjacji zapłonu. Poza tym niezbędne są informacje na temat wszystkich działań związanych z wykonywaną pracą oraz ich wzajemnego oddziaływania, oraz na temat wielkości możliwego wybuchu.

Edukacja pracowników daje nadzieję na zachowanie bezpieczeństwa. Osoba prowadząca szkolenie powinna mieć szeroką wiedzę oraz doświadczenie. Poza tym szkolenia powinny dawać możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami. Większość przedsiębiorstw stawia na szkolenia oraz szeroko rozumiane akcje i kampanie na temat bezpieczeństwa, ponieważ takie działania mają ogromny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem.

Czasem awarie są nieuniknione. Co wtedy?

Każdy pracownik powinien być wyposażony w mierniki stężenia gazów w otaczającym go powietrzu. W tym celu najlepiej służy detektor wielogazowy, czyli urządzenie, które wykrywa określone gazy w powietrzu, rejestruje je, a także alarmuje o zagrożeniu. Taki sprzęt jest nieoceniony w sytuacjach, gdy ludzkie zmysły nie mają możliwości wyczuć zagrożenia. Monitoring gazów musi być stosowany przed w trakcie i po zakończeniu pracy. Detektor wielogazowy zapewnia sygnalizowanie, najszybciej jak to możliwe sytuacji, w której norma któregoś gazu w powietrzu zostaje przekroczona. Używanie detektorów wielogazowych jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku zagrożonym wybuchem, zaraz obok edukacji pracownika.

Detektory mogą być stacjonarne lub osobiste. Osobisty detektor pracownik nosi zawsze przy sobie, dzięki temu w razie przekroczenia dopuszczalnego poziomu gazów, występuje sygnał dźwiękowy. Detektor wielogazowy lub jednogazowy potrzebuje około 10- 20 sekund, aby wykonać pomiar stężeń. Należy zawsze brać to pod uwagę w lokalnych procedurach.

Detektor stacjonarny służy do wykrywania gazów w powietrzu, a także do sterowania systemami lokalnych zabezpieczeń. Każdy detektor wymaga okresowej kalibracji, która jest wykonywana według ścisłych procedur zaleconych przez producenta.

Jak jeszcze zapewniane jest bezpieczeństwo pracownikom?

Pracownicy powinni być także wyposażeni w sprzęt ochronny dróg oddechowych. Może to być sprzęt oczyszczający powietrze lub izolujący od otaczającego powietrza. Ten drugi dostarcza powietrze z zewnątrz miejsca pracy. Sprzęt oczyszczający zawiera filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze. Jednak potrzebne będą dodatkowo maski i półmaski dla pracowników. Natomiast przykładem sprzętu izolującego jest aparat powietrzny butlowy, który jest zakładany na barki za pomocą pasów. Taki sprzęt składa się maski, butli, węża oraz automatu oddechowego. Dzięki korzystaniu z takiego sprzętu pracownik ma stały dostęp do czystego powietrza, nadającego się do oddychania.